هم‌زمان با بازگشایی هوشمند مراکز؛

آغاز فعالیت کتابخانه‌های سیار کانون سمنان در روستاها

اسماعیل قندالی، بهزاد منسوبی و ابراهیم اصغریان به ترتیب مربیان مراکز فرهنگی‌هنری سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرمسار و آرادان، دامغان و میامی هم‌زمان با بازگشایی هوشمند مراکز فرهنگی‌هنری ثابت، از یکم آبان ۱۴۰۰ فعالیت خود را در روستاها آغاز کردند و در مناطق محروم و کم‌برخوردار به اجرای برنامه‌های شاد و متنوع فرهنگی پرداختند.