گرامی‌داشت روز نوجوان و دانش‌آموز در کانون سمنان به قلم دوربین

مربیان و اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با اجرای فعالیت‌های عمومی فرهنگی حضوری و مجازی و مشارکت پر شور در حماسه‌ی ملی ۱۳ آبان، روز نوجوان و روز دانش‌آموز را گرامی داشتند.