نشست فصلی مدیران کل کانون پرورش فکری سراسر کشور

نشست فصلی یک روزه معاونان و مدیران کل ستادی و استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صبح روز ۱۴ دی ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد.

مدیرعامل و اعضای شورای معاونان به صورت حضوری در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تهران گردهم آمدند و با مدیران کل ستادی و استانی کانون به صورت مجازی به گفت‌وگو پرداختند.