حضور مربیان مراکز سیار کانون میامی و دامغان در روستاها از نگاه دوربین

مربیان مراکز فرهنگی‌هنری سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی و دامغان از روز یک‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ هم‌زمان با بازگشایی مدارس به روستاهای تحت پوشش خود سفر کردند.