گزارش تصویری نشست " تسهیلگری فعالیت‌های داوطلبانه نوجوان"

نشست " تسهیلگری فعالیت‌های داوطلبانه نوجوان" به صورت مشترک وهمکاری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان قم وموسسه جمعیت دختران ایران زمین در روز ۱۸ فروردین برگزارشد.