فعالیت‌های کانون مهدی‌شهر در رمضان ۱۴۰۱ به روایت تصویر

مربیان مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری مهدی‌شهر نیمه‌ی دوم فروردین ۱۴۰۱ هم‌زمان با ماه رمضان، فعالیت‌های متنوعی برای مخاطبان کودک و نوجوان خود در مرکز و مدارس اجرا کردند.