ویژه‌برنامه‌های کانون در راه‌پیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور(۲)

کارکنان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای مختلف کشور در مسیرهای راه‌پیمایی روز جهانی قدس اقدام به برپایی ایستگاه‌ فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای شرکت کنندگان کردند.