روایت تصویری از فعالیت مربیان کانون گرمسار در مناطق کم‌برخوردار

مربیان مرکز فرهنگی‌هنری ثابت و سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرمسار در قالب ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «رویای شیرین»، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۹ و ۲۰ اردی‌بهشت ۱۴۰۱، برای دانش‌آموزان منطقه‌ی کم‌برخوردار شهید صدوقی به اجرای فعالیت پرداختند.