بازدید ناشران و پژوهشگران کتاب کودک ژاپن و قطر از کانون

ناشر، مترجم و پژوهشگر کتاب کودکِ ژاپنی و ناشر قطری به‌منظور آشنایی با فعالیت‌های کانون جداگانه از موزه ملی هنر و ادبیات کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازدید کردند.