مراسم معارفه محمد غفاری سرپرست کانون استان قم در قاب دوربین

آیین معارفه محمد غفاری سرپرست کانون استان قم روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع کانون، معاونت هماهنگی امور زائرین و کارشناسان ستاد در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم برگزار شد.