گرامی‌داشت حماسه‌ی سوم خرداد در مراکز کانون سمنان از نگاه دوربین

مربیان و اعضای کودک و نوجوان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری استان سمنان هم‌زمان با روز مقاومت، ایثار و پیروزی در سوم خرداد ۱۴۰۱، فعالیت‌های متنوعی در بخش فرهنگی، هنری و ادبی اجرا کردند.