نشست صمیمی وبازدید مدیرعامل کانون از مجتمع کانون پرورش فکری قم در قاب دوربین

نشست صمیمی با حضور مهدی علی اکبرزداه ، و قاسم سلیمانی مدیرکل روابط عمومی کشور ،محمد غفاری مدیر کانون قم مدیر کل کانون و همکاران قم در روز چهارشنبه ۱۱خرداد۱۴۰۱ در مجتمع پردیسان صورت گرفت . در ادامه این نشست ، مدیرعامل به همراه هئیت همراه ازمجتمع آفرینش های فرهنگی ،هنری،کانون قم،بازدید کردند.