روز پویانمایی در مراکز کانون سمنان به روایت تصویر

فیلم‌های منتخب جشنواره‌های پیشین پویانمایی به‌همت مربیان مراکز فرهنگی‌هنری ثابت، پستی، سیار شهری و روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف گرامی‌داشت روز پویانمایی هم‌زمان با دوازدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی پویانمایی تهران، پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ در تمامی مراکز و تعدادی از مدارس تحت پوشش کتابخانه‌های پستی و سیار روستایی به‌صورت رایگان، اکران شد.