مشارکت مربیان مراکز کانون سمنان در جشن الفبا به روایت تصویر

جشن الفبا با مشارکت مربیان برخی از مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان ویژه دانش‌آموزان پایه اولی، نیمه‌ی اول خرداد ۱۴۰۱، برگزار شد.