نمایش فیلم‌های انیمیشن برای بچه‌های ایران؛

روز پویانمایی در مراکز کانون سراسر کشور از دریچه دوربین

هم‌زمان با ۱۲ خرداد و آخرین روز دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، امکان نمایش برخی فیلم‌های منتخب به‌صورت مجازی در روزی که به عنوان روز پویانمایی نامگذاری شده بود در سراسر کشور فراهم شد. تصاویری از این برنامه در قالب یک گزارش تصویری ارایه شده است