ویژه برنامه«بانو آب و آینه »مرکز۲کانون قم از دریچه دوربین

ویژه برنامه «بانو آبو آینه »به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت در مرکز فرهنگی و هنری شماره ۲کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم در روز چهارشنبه ۱۸خرداد۱۴۰۱ با حضور اعضا وخانواده ها اجرا شد.