کارسوق حوض فیروزه در کانون ایوانکی از نگاه دوربین

دومین ‌نشست‌ تخصصی‌آموزشی «حوض فیروزه» با موضوع دوخت‌های دستی و هنر سفال‌گری در آستانه‌ی روز صنایع دستی از سوی مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پیش از ظهر پنج‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ در مرکز فرهنگی‌هنری ایوان‌کی، برگزار شد.