دیدار مدیرکل کانون با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به روایت تصویر

نبی‌اله خدابخشی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان صبح یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ به‌همراه جمعی از کارکنان با محمد شاه‌حسینی مدیرکل آموزش و پرورش استان، دیدار و درخصوص گسترش هم‌افزایی و هم‌کاری بین این دو مجموعه آموزشی، فرهنگی و تربیتی، گفت‌وگو کرد.