گزارش تصویری از فرایند امانت کتاب و استقبال اعضا در مراکز کانون سمنان

مربیان مراکز فرهنگی‌هنری ثابت، سیار و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با آغاز فعالیت‌های تابستان ۱۴۰۱ با امانت کتاب‌های کانونی و غیر کانونی به اعضای کودک و نوجوان خود، آن‌ها را به مطالعه‌ی کتاب، تشویق و با فرهنگ کتاب‌خوانی، آشنا می‌کنند.