کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان ۱۸۹ کارگاه عمومی و ۴۴۹ کارگاه تخصصی ویژه بچه‌های نوباوه(۴+)، نوخوان(۷+)، نونهال(۹+)، نونگاه(۱۲+)، نوجوان(۱۵+) و ارشد(۱۸+) برای فصل تابستان در سراسر استان برگزار کرده است.