رقابت ۲۷ قصه‌گو در نخستین‌روز از جشنواره‌ی استانی قصه‌گویی کانون سمنان به روایت تصویر

۲۷ قصه‌گوی منتخب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، یک‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ در نخستین‌روز از مرحله‌ی استانی جشنواره‌ی بیست‌وچهارم قصه‌گویی به روایت قصه‌های خود پرداختند.