تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میهمان کودکان و نوجوانان بوشهری

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر از روز سه شنبه ۲۶ مهرماه وارد استان بوشهر شد، این تماشاخانه قرار است طی ۴ روز در کنار سواحل و تفرجگاه های استان بوشهر از جمله در شهرهای بندردیلم، بندر امام حسن، بندر گناوه، بندرریگ، عالیشهر، آباد و اهرم تئاتر عروسکی «ماجرای گله من» را برای عموم به نمایش بگذارد.