نمایشگاه آثار سفالی و حجم مربی کانون کرمانشاه در تهران

نمایشگاه آثار سفالی و حجم ساخته مسعود میاور مربی مسئول کانون پرورش فکری استان کرمانشاه از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ روزهای ۹ تا ۱۶ آبان در نگارخانه آفتاب مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.