نشست «کودکان و نوجوانان امروز و چالش‌های کتاب‌خوانی» در کتاب‌خانه مرجع

هشتادوهشتمین نشست کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری با موضوع «کودکان و نوجوانان امروز و چالش‌های کتاب‌خوانی» با حضور مدیرعامل روز سه‌شنبه ۲۴ آبان در کتابخانه مرجع کانون برگزار شد.