هفته‌ی کتاب در مراکز فرهنگی‌هنری کانون سمنان به روایت تصویر

مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته‌ی کتاب و کتابخوانی در بازه‌ی زمانی ۲۱ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ با شعار «ما همانیم که می‌خوانیم»، ضمن تجلیل از اعضای برتر کتابخوان با حضور در مدارس و دعوت از دانش‌آموزان در قالب بازدید از مرکز به اجرای فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی پرداختند.