نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی

نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی با عنوان «فصل دوستی»به مناسبت هفته جهانی معلولان از سوی مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شد.