نشست علمی آموزشی ساخت موشک آبی در کانون سمنان از نگاه دوربین

نشست علمی و آموزشی ساخت موشک آبی در آستانه‌ی چهاردهمین ویژه‌برنامه‌ی هفته‌ی پژوهش با دعوت از الیاس لکزیان استادیار دانشگاه هوافضا و با حضور ۹ تیم سه‌نفره از اعضای پسر نوجوان مجتمع و مراکز فرهنگی‌هنری شماره یک و دو سمنان، سرخه، مهدی‌شهر و شهمیرزاد، پیش از ظهر پنج‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در مجتمع فرهنگی‌هنری کانون سمنان برگزار شد.