پودمان آموزشی «کاردستی با استفاده از دور ریختنی‌ها» در کانون سمنان به روایت تصویر

پودمان آموزشی «کاردستی با استفاده از دور ریختنی‌ها» ویژه مسئولان و مربیان مراکز فرهنگی‌هنری ثابت و سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مدت ۱۶ ساعت، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۳ و ۴ بهمن ۱۴۰۱ با تدریس راحله دانایی تصویرگر و کارشناس هنری در مجتمع فرهنگی‌هنری سمنان برگزار شد.