در راستای مرحله‌ی اول طرح «مسیر دانایی بر بال کتاب» و ارسالِ ۳میلیون جلد کتاب به مراکز فرهنگی هنری کانون، کتابخانه‌های مناطق محروم و بازار نشر در سراسر کشور ۱۳ هزار و ۶۲۷ عدد کتاب و سرگرمی در قالب ۹۰ عنوان به اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان رسید.