آیین امضای تفاهم‌نامه کانون با پژوهشکده شورای نگهبان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پژوهشکده شورای نگهبان در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی برای کودکان و نوجوانان رو سه‌شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.