هجدمین دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان

هجدهمین فعالان حوزه کودک و نوجوان با هدف بررسی ظرفیت‌های قابل تعامل میان فعالان این حوزه سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در سالن شهید بهنام محمدی مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گردهم آمدند.