نشست هم‌اندیشی اعضای کمیته کودکان و نوجوانان کنگره بزرگ‌داشت شهدا در کانون سمنان به روایت تصویر

یازدهمین‌ جلسه کمیته کودکان و نوجوانان دومین کنگره بزرگ‌داشت سه‌هزار شهید استان با موضوع تشریک مساعی در اجرایی برنامه‌های مصوب این کمیته، پیش از ظهر یک‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ در سالن کوثر کانون پرورش فکری سمنان، برگزار شد.