اجرای طرح یاوران برق در کانون سمنان به روایت تصویر

طرح یاوران برق با مشارکت شرکت توزیع برق استان، تابستان ۱۴۰۲ در مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری میامی، شماره یک شاهرود، شماره یک دامغان، مهدیشهر، سرخه و آرادان، اجرا شد و اعضای کودک و نوجوان با راهکارهای مصرف درست انرژی آشنا شدند.