شب شعر «از گلوله تا گنجشک» با حضور شاعران برجسته

شب شعر «از گلوله تا گنجشک» با حضور جمعی از شاعران با محوریت کودکان غزه روز 29 مهر در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون برگزار و در حاشیه این مراسم از مجموعه شعری با همین عنوان رونمایی شد.