آلبوم تصویری ایستگاه کانون استان بوشهر در راهپیمایی حمایت از کودکان مظلوم فلسطین

کودکان و نوجوانان بوشهری به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، همگام با اقشار مختلف مردم بوشهر ضمن شرکت در راهپیمایی حمایت از کودکان مظلوم فلسطین با صدور و امضا بیانیه ای جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی علیه کودکان و نوجوانان مظلوم فلسطینی را محکوم کردند.