آیین رونمایی از طرح پویش کتاب‌خوانی و تازه‌های نشر کانون

آیین رونمایی از طرح پویش ملی کتاب‌خوانی و ۱۴ عنوان کتاب از تازه‌های نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ در مرکز آفریشن های فرهنگی هنری کانون برگزار شد.