دهمین همایش مؤسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان برگزار شد

دهمین گردهم‌آیی موسسه‌ها و نهادهای فعال در حوزه آموزش زبان فارسی در جهان صبح و بعدازظهر روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ در تهران از سوی بنیاد سعدی با همکاری کانون پرورش فکری و کانون زبان ایران برگزار شد.