آیین تکریم و معارفه مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع کانون

آیین تکریم و معارفه مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ با حضور معاون تولید، معاون توسعه و مدیران این دو معاونت در سینما تئاتر کانون برگزار شد.