اولین روز کاری در سال ۱۴۰۳ در مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان با حضور مهمانان نوروزی آغاز شد. 

بنابر این خبر، یخدان مویدی بنای تاریخی شهر کرمان که به عنوان مرکز فرهنگی‌هنری شماره سه شهر کرمان شناخته می‌شود در ایام نوروز هر ساله میزبان مسافران و مهمانان نوروزی از سراسر کشور است و مربیان این مرکز با زبان قصه و هنر قصه‌گویی، تاریخ و داستان این بنا را که از  دوران صفویه تا امروز رسیده است را برای مخاطبان بازگو می‌کنند.

این درحالی است که، اکبر خدادادی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان در اولین روز کاری در سال ۱۴۰۳ همراه با مربیان مرکز فرهنگی‌هنری شماره سه میزبان بازدیدکنندگان این بنای تاریخی بود و به کودکان و نوجوانان مهمان کتاب هدیه داد.