دیدار صمیمانه و افطار وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون با دختران نیازمند سرپرست

وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز ۸ فروردین ۱۴۰۳ در آستانه اذان مغرب در مرکز نگهداری دختران نیازمند سرپرست «خانه سلما» حضور یافتند و ضمن دیداری صمیمانه و گفت‌وگو با کودکان این مرکز سر سفره افطار آنان نشستند.

عکاس:
بهزاد جان‌بزرگی
زهرا استادزاده