مرحله استانی نوزدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کودکان و نوجوانان کانون

مرحله استانی نوزدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های مرکزی، سیستان و بلوچستان و کرمان برگزار و برگزیدگان معرفی شدند.