اکبر خدادادی مدیرکل و علی زواری مسئول حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در اولین بازدید از مراکز فرهنگی‌هنری کانون استان در سال جدید به جوپار رفتند و با علی سعید از کارکنان این مرکز دیدار کردند.