بزرگداشت روز سعدی در مراکز کانون استان بوشهر ۲

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر به مناسبت فرارسیدن یک اردی بهشت ماه روز بزرگداشت شیخ اجل، سعدی شیرازی ویژه برنامه ای با عنوان «سخن روح افزا» تدارک و برای کودکان و نوجوانان در سراسر استان بوشهر اجرا کرد.