دومین بازدید مراکز کانون کرمان در سال جدید

اکبر خدادادی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان در دومین بازدید از مراکز فرهنگی‌هنری استان اول اردیبهشت ۱۴۰۳ به سرچشمه، پاریز و انار رفت. علی زواری مسئول حراست کانون استان هم در این سفر خدادادی را همراهی کرد.