بازدید شورای معاونان از کانون پرورش فکری شماره یک و دو رفسنجان

محمدحسین توسلی سرپرست دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مراکز فرهنگی هنری کانون شماره یک و دو رفسنجان دیدن کرد.

محمدحسین توسلی سرپرست دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همراهی اکبر خدادادی مدیرکل کانون استان در اولین روز بازدید کرمان، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳  از مراکز فرهنگی هنری کانون شماره یک و دو رفسنجان دیدن کرد و با مهرداد حدادی، سودابه صابری، مریم حسین‌پور، نگین خاندانی، محمدرضا مولایی، فاطمه زمانی و زهرا قدیری مربیان این مراکز گفتگو کرد.