بازدید شورای معاونان از کانون شماره یک و دو بردسیر

محمدرضا کریمی صارمی معاون تولید و امیر محمدپور مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اولین بازدید از مراکز فرهنگی‌هنری استان کرمان سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ به بردسیر رفتند و با فائزه خسروی، لیلی خسروی، طاهره مظفری، حمزه جعفری و میثم وفایی مربیان مراکز شماره یک و دو کانون بردسیر گفتگو و تبادل‌نظر داشتند.