روح‌الله عباسی‌نژاد مدیر دفتر مرکزی حراست و عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ از مراکز فرهنگی‌هنری کهنوج، عنبرآباد و رودبار جنوب بازدید کردند.  

شورای معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۴ و ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به کرمان سفر داشتند و در قالب چهار گروه از ۳۸ مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری استان کرمان بازدید کردند.