کتابخانه سیاردشتستان کانون استان بوشهر در دهقاید

در ادامه اجرای برنامه های فرهنگی هنری در مناطق محروم استان بوشهر، کتابخانه سیارروستایی دشتستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، میهمان بچه های روستاهای دهقاید از توابع شهرستان دشتستان شد.ایستگاه بازی، ایستگاه نقاشی، قصه گویی، معرفی شخصیت شهدای خدمت و . . . از جمله برنامه‌های کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در این روستا بود.