اعضا و مربیان کانون استان بوشهر در سوگ آفتاب ۲

مربیان و اعضا کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فضاسازی مراکز و برگزاری ویژه برنامه هایی سالگرد عروج ملکوتی امام عاشقان و سالروز قیام ۱۵خرداد را گرامی داشتند.