کتابخانه سیار دشتستان استان بوشهر در روستای عیسوند

کتابخانه سیار روستایی دشتستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، صبح ۱۶ خرداد در روستاهای عیسوند به کودکان و نوجوانان این منطقه خدمت رسانی فرهنگی کرد.